f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/09/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
2 14/09/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
3 02/09/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
4 02/09/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
5 24/08/2563 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีดำนาข้าวก้าวตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทะศักราช 2563
6 24/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
7 24/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
8 19/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
9 19/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
10 13/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
11 13/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
12 24/08/2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส
13 24/08/2563 ร่วมกับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส แขวงทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 10/08/2563 Big Cleaning Day ประจำปี 2563
15 10/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ