f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 29/03/2566 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 (ครั้งที่ 2/2566)
47 27/03/2566 การประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ผ่าน ระบบ Application "ZOOM”
48 27/03/2566 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวงและหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
49 27/02/2566 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวงและหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
50 09/02/2566 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวงและหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
51 06/01/2566 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และปล่อยขบวนรถรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
52 06/01/2566 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวงและหน่วยงานในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ
53 06/01/2566 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2566 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เเละการจัดกิจกรรม "Kick off" จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 % พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนต่างๆ
54 06/12/2565 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เเละพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
55 06/12/2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
56 02/12/2565 จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกมน - กกกะทอน ระหว่าง กม.19+650 - กม.22+650
57 31/10/2565 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2565
58 21/10/2565 เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 22565
59 19/10/2565 โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค" จังหวัดเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 2 )
60 18/10/2565 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0503 ตอน หัวนา – สักหลงระหว่าง กม.269+500 - กม.270+550 (เเยกบ้านบึง)