f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 13/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
32 13/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
33 24/08/2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส
34 24/08/2563 ร่วมกับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส แขวงทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
35 10/08/2563 Big Cleaning Day ประจำปี 2563
36 10/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
37 10/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
38 07/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
39 06/08/2563 Big Cleaning Day
40 06/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
41 06/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
42 05/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้าง
43 05/08/2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2563
44 06/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
45 03/08/2563 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง