f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 10/07/2563 รายงานสดสภาพการจราจรโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน Facebook Live
32 10/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
33 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
34 10/07/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
35 10/07/2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563
36 10/07/2563 จัดการประชุมช่างควบคุมงาน
37 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
38 10/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
39 10/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
40 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
41 30/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
42 30/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
43 30/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
44 26/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
45 26/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน