f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 01/05/2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในแขวงทางหลวงและหมวดทางหลวงในสังกัด 8 หมวดทางหลวง พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
32 01/05/2566 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2566
33 26/04/2566 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
34 26/04/2566 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
35 26/04/2566 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
36 26/04/2566 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ได้ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บริเวณจุดให้บริการทั่วไทยสี่แยกพ่อขุนผาเมือง เนื่องจากรถเครื่องยนต์ดับ
37 26/04/2566 เข้าตรวจเยี่ยมจุดให้บริการหมวดทางหลวงเขาค้อ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
38 26/04/2566 เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ช่วงควบคุมเข้มข้น 11 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66)
39 26/04/2566 เข้าตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย(สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
40 26/04/2566 เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ช่วงควบคุมเข้มข้น 11 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66)
41 26/04/2566 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณแยกอีโดก - วังจาน ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม - เพชรบูรณ์ ที่ กม.6+200
42 20/04/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการให้การช่วยเหลือยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ เนื่องจากยางรั่ว ณ จุดให้บริการทั่วไทย (บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง)
43 20/04/2566 คณะทำงานตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และจุดบริการประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย(สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566
44 20/04/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ขอประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566
45 20/04/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวงพ.ศ. ๒๕๖๖