f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงเขาค้อ
ลงวันที่ 23/01/2562

นายพิเชฐ สุขสบาย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาค้อ

หมวดทางหลวงเขาค้อ สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ ที่ กม.23+700 (ด้านขวาทาง)

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม

ชื่อตอน

กม. - กม.


ระยะทาง

2196

0101

นางั่ว - ทุ่งสมอ

0+000 - 43+000

43.000

2258

0100

สะเดาะพง - เสลี่ยงแห้ง 2

0+000 - 5+000

5.000

2302

0100

กอไผ่ - บุ่งน้ำเต้า

0+000 - 21+850

21.850

2323

0100

ทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ

0+000 - 5+818 

5.818

2325

0100

เขาค้อ - หนองแม่นา

0+000 - 13+841 

18.044

2471

0100 

 สะเดาะพง - เล่ากี่

0+000 - 0+216

 0.216

2472

0100

ทางเข้าพระตำหนักเขาค้อ

0+000 - 5+490 

5.490

รวม

99.418


'