f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 23/01/2562

นายพงศ์ธร โพธิ์เส็ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงเพชรบูรณ์

หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 2385  ตอน นายม - เพชรบูรณ์  ที่ กม.16+244 (ด้านขวาทาง)

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม

ชื่อตอน

กม. - กม.


ระยะทาง

21

0501

วังชมภู - บ้านโตก

201+896 - 215+550

13.654

2007

0100

นายม -  ถ้ำน้ำบัง

0+000 - 4+392 

4.392

2271

0100

ปากน้ำ - เฉลียงลับ

0+000 - 10+915 

32.547

2275

0301

ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่

113+800 - 159+050

138.371

2385

0100

นายม -  เพชรบูรณ์

 0+000 - 16+973

42.395

2478

0100

ปากน้ำ - น้ำร้อน

0+000 - 9+666

33.121

รวม

100.850

 


'