f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงอาวุโสนางั่ว
ลงวันที่ 23/01/2562

นายกิติ ชุนหกิจ

ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนางั่ว

 

หมวดทางหลวงอาวุโสนางั่ว สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 21  ตอน บ้านโตก - หัวนา ที่ กม.235+000 (ด้านขวาทาง)

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม

ชื่อตอน

กม. - กม.


ระยะทาง

21

0502

บ้านโตก - หัวนา

215+550 - 244+500

28.950 

234

0100

ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์

0+000 - 18+367

 18.367

2275

0302

ห้วยใหญ่ - น้ำเดื่อ

159+050 - 172+400

 13.350

2326

0100

เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่

0+000 - 15+959

 15.959

2402

0100

จางวาง - ดงมูลเหล็ก

0+000 - 24+432

24.432 

รวม

101.058 


'