f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงน้ำหนาว
ลงวันที่ 24/01/2562

นายประกิต สังข์ทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงน้ำหนาว

หมวดทางหลวงน้ำหนาว สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ที่ กม.383+989 (ซ้ายทาง)

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม

ชื่อตอน

กม. - กม.


ระยะทาง

12

0603

น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว

363+989 - 420+345

56.356

2215

0102

บ้านกลาง - โนนสว่าง

12+421 - 18+595

6.174

2216

0201

ห้วยสนามทราย - โคกมน

0+513 - 10+000 

9.487

2275

0303

น้ำเดื่อ - น้ำดุก

172+400 - 194+778

22.378

รวม

94.395

 


'