f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงหล่มสัก
ลงวันที่ 23/01/2562

นายธราวุฒิ หรัญรัตน์

นาบช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงหล่มสัก

หมวดทางหลวงหล่มสัก สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก ที่ กม. 357+643 (ขวาทาง)

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม

ชื่อตอน

กม. - กม.


ระยะทาง

12

0602

แยกอาเซียน - น้ำดุก

352+055 - 363+989

11.934

21

0503

หัวนา - สักหลง

244+500 - 273+775

29.275

2008

0100

หล่มสัก - น้ำก้อ

0+000 - 6+365

6.365

2215

0101

บุ่งน้ำเต้า - บ้านกลาง

0+000 - 12+421

12.421

2343

0100

สักหลง - วังมล

0+000 - 13+841 

13.841

2466

0101

โคกหนองม่วง - หล่มสัก

0+000 - 6+532

6.532

รวม

80.368


'