f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 24/12/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
17 23/12/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
18 23/12/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
19 02/10/2563 น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
20 30/09/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
21 21/09/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
22 14/09/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
23 14/09/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
24 02/09/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
25 02/09/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
26 24/08/2563 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีดำนาข้าวก้าวตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทะศักราช 2563
27 24/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
28 24/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
29 19/08/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
30 19/08/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ