f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 17/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
17 17/07/2563 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุม ”วาระยามเช้า” (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์
18 17/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
19 17/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
20 17/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
21 17/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
22 13/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
23 13/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
24 13/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
25 13/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
26 10/07/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
27 10/07/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
28 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
29 10/07/2563 ประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถบริเวณทางเข้าวัดผาซ่อนแก้ว
30 10/07/2563 ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและช่วยแนะนำเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา