f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1141 25/02/2562 แจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1142 15/02/2562 แจกหนังสือพร้อมชี้เเจ้งเกี่ยวกับการขายของในเขตทางหลวงแก่ร้านค้ามะขาม
1143 13/02/2562 เข้าร่วมประชุม Video Conference คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต้น
1144 07/02/2562 มาตรการเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
1145 06/02/2562 จัดการประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก,ป้ายหาเสียงของ กกต.
1146 13/11/2561 พิจารณาแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างถนนทดแทนน้ำท่วมของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย
1147 13/11/2561 แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ตลอด24ชม.
1148 13/11/2561 ประชุมจัดทำบัญชีงบประมาณเบื้องต้นงานอำนวยความปลอดภัยปี 2563