f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
บริการด้วยใจ?????? ในวันหยุดพิเศษ เพื่อคนพิเศษ???? แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

บริการด้วยใจ?????? ในวันหยุดพิเศษ เพื่อคนพิเศษ????แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ในช่วงวันหยุดยาว วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2562 (วันหยุดพิเศษ 4 – 5 พ.ย. 62) นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมดูแลบริการประชาชนในการเดินทางให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในทุกเส้นทาง โดยมีมาตรการแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดและช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ดังนี้1. แนะนำเส้นทางเลี่ยง ไปเขาค้อ โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียล Facebook และ Line2. รายงานสดสภาพการจราจรช่วงเทศกาล โดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน Facebook Live เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทาง3. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจร ??เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง??