f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 ผ่าน ระบบ Application "ZOOM”
ลงวันที่ 16/01/2567

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 มอบหมายให้ นายณัฐฐพล พร้อมมูล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วยหมวดทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 ผ่าน ระบบ Application "ZOOM” จากห้องประชุมสารศาสตร์ศิริลักษณ์ ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน มายังส่วนภูมิภาค โดยนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) เป็นประธาน


'