f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ไผ่บง
ลงวันที่ 11/03/2565

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Bambusa nutans Wall.

ชื่ออื่น:                ไม้บง(คนเมือง)

วงศ์:                   Poaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:   เป็นไผ่ขนาดกลาง ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 8 เซนติเมตรสูง 5-6 เมตร กว้าง 4-5 เมตร  ขึ้นเป็นกอแน่นและมีการแตกกิ่งปลายยอดของลำ กิ่งใหญ่แตกตั้งได้ฉากกับลำ บริเวณข้อของลำในส่วนที่ใกล้โคน มีรากฝอยแตกออกมาโดยรอบ เนื่องจากมีการ แตกกิ่งจำนวนมาก ลำของไผ่บงจึงแลดูคดงอเป็นส่วนใหญ่ ผิวของลำไม่เรียบมีลักษณะคล้ายขนสีนวลหรือเทา บางครั้งมีลักษณะคล้ายแป้งติดอยู่ที่ลำไผ่บง  เป็นพืชใบเดียว มีสีเขียว กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบแบบสลับรูปร่างใบแบบขอบขนาน ปลายใบแหลมเข็ม โคนใบมน ขอใบเรียบ


'