f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงแคมป์สน
ลงวันที่ 23/01/2562

นายราเชน จันทนาม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงเเคมป์สน

หมวดทางหลวงแคมป์สน สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอาเซียน ที่ กม.331+446 (ด้านขวาทาง)

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม

ชื่อตอน

กม. - กม.


ระยะทาง

12

0601

เข็กน้อย - แยกอาเซียน

321+612 - 352+055

30.443

2196

0102

ทุ่งสมอ - แคมป์สน

43+000 - 52+320

9.320

2278

0100

หัวนา - กกโอ

0+000 - 18+252 

18.252

2372

0102

ห้วยแล้ง - น้ำชุน

10+500 - 16+811

6.311

2372

0100

ดงขวาง - ห้วยลาน

0+000 - 4+043

4.043

รวม

68.369


'