f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 18/10/2565 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0503 ตอน หัวนา – สักหลง ระหว่าง กม.258+100 - กม.259+175 (เเยกโคกหนองม่วง)
62 01/10/2565 ด่วน!!! #ดินสไลด์และหินร่วง #โปรดระมัดระวัง ทล.12 น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว
63 01/10/2565 #เบี่ยงเส้นทางการจราจร สาย 21 #สะพานห้วยน้ำชุน ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
64 01/10/2565 อิทธิพลพายุโนรู!!! ถนนภูทับเบิกได้รับผลกระทบ!!! #ผิวทางทรุดตัว ทล.2331 #โปรดระมัดระวัง
65 30/09/2565 เปิดให้สัญจรแล้ว!!! สะพานเบลีย์ "สะพานห้วยน้ำย่า"
66 27/09/2565 ด่วน!!! ดินสไลด์ #โปรดระมัดระวัง ทล.12 น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว
67 27/09/2565 คืบหน้า!!! ซ่อมแซมสะพานเบลีย์ #สะพานห้วยน้ำย่า
68 26/09/2565 เร่ง!!! ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานเบลีย์ #สะพานห้วยน้ำย่า
69 15/09/2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะบริเวณทางเข้าหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้ และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่มาติดต่อราชการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19
70 15/09/2565 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะบริเวณทางเข้าหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้ และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่มาติดต่อราชการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19
71 15/09/2565 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะบริเวณทางเข้าหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้ และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่มาติดต่อราชการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19
72 15/09/2565 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะบริเวณทางเข้าหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้ และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่มาติดต่อราชการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19
73 15/09/2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะบริเวณทางเข้าหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้ และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่มาติดต่อราชการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19
74 15/09/2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะบริเวณทางเข้าหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้ และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่มาติดต่อราชการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19
75 15/09/2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 (กันยายน 2565)