f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 10/07/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
62 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
63 10/07/2563 ประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถบริเวณทางเข้าวัดผาซ่อนแก้ว
64 10/07/2563 ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและช่วยแนะนำเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา
65 10/07/2563 รายงานสดสภาพการจราจรโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน Facebook Live
66 10/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
67 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
68 10/07/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
69 10/07/2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563
70 10/07/2563 จัดการประชุมช่างควบคุมงาน
71 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
72 10/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
73 10/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
74 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
75 30/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา