f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 17/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
62 17/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน
63 16/06/2563 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
64 16/06/2563 เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการปฎิบัติงาน
65 12/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
66 12/06/2563 ไฟสัญญาณจราจรสี่แยกเพชรรัตน์ดับ
67 12/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
68 10/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
69 10/06/2563 วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายปี 63
70 09/06/2563 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกในพะมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
71 09/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
72 09/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
73 09/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
74 08/06/2563 -
75 08/06/2563 ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19