แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 15/02/2562

นายณัฐฐพล พร้อมมูล รักษาการในตำเเหน่ง  หัวหน้างานปรับซ่อม

งานปรับซ่อม สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 21  ตอน บ้านโตก - หัวนา ที่ กม. 223+797 (ด้านซ้ายทาง)


'