f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 19/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
92 19/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
93 19/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน
94 17/06/2563 เข้าร่วมประชมการนำเสนอ ผลงาน MSE MODULAR BlOCK WELL บริษัท เคมเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์)
95 17/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
96 17/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน
97 16/06/2563 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
98 16/06/2563 เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการปฎิบัติงาน
99 12/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
100 12/06/2563 ไฟสัญญาณจราจรสี่แยกเพชรรัตน์ดับ
101 12/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
102 10/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
103 10/06/2563 วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายปี 63
104 09/06/2563 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกในพะมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
105 09/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19