f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
งานไฟฟ้า
ลงวันที่ 30/04/2562

นายชาญอภิสิทธิ์ ธานีรัตน์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

งานไฟฟ้า สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 21  ตอน บ้านโตก - หัวนา ที่ กม. 223+797 (ด้านซ้ายทาง)


'