f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 09/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
107 09/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
108 08/06/2563 -
109 08/06/2563 ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19
110 08/06/2563 ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19
111 08/06/2563 เข้าดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
112 08/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
113 08/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
114 08/06/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
115 08/06/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงนางั่ว ได้เข้าดำเนินการจัดระเบียบร้านค้าริมทาง
116 04/06/2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.)
117 03/06/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2563
118 03/06/2563 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
119 03/06/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
120 03/06/2563 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19