f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ไผ่เพ็ก
ลงวันที่ 11/03/2565

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Vietnamosasa pusilla (Chevalier & A.Camus) Nguyen

ชื่อสามัญ : ไผ่เพ็ก

ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นไม้พุ่ม เป็นไผ่ขนาดเล็ก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นกลมเป็นปล้อง ลำต้นแตกกอขึ้นเป็นกลุ่ม มีความสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร หรืออาจจะสูงได้ถึง 2 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันบริเวณข้อปล้อง ใบรูปรี เรียวยาว ขอบใบเรียบ โคนใบแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบมีคมบาดผิวหนังหรือทำให้เกิดการระคายเคืองได้ ใบกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8 – 12 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกช่อเหมือนกับไผ่ทั่วไป


'