f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ไผ่เหลือง
ลงวันที่ 07/05/2564

ไผ่เหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa vulgaris Schrad

ชื่อสามัญ: Common Bamboo, Golden Bamboo

ชื่ออื่น: ไผ่เหลือง ไผ่หลวง ไผ่ซางคำ จันคำ ไผ่จีน ไผ่รีไช

วงศ์: POACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นต้นไม้ล้มลุก สูง 8-15 เมตร ลำต้นทรงกระบอกกลวง ตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 7-12 เซนติเมตร สีเหลือง มีแถบริ้วเขียวตามความยาวของปล้อง ผิวเรียบ ข้อปล้องยาว 20-25 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับที่ปลายกิ่ง รูปใบหอก กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร          ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเหลือง ก้านใบสีเขียว มีกาบสีเหลืองหุ้มบริเวณข้อก้านใบ ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว ขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลูกในดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลางถึงแดดจัด ทนแล้งได้ดี การขยายพันธุ์โดยการแยกกอ การใช้ประโยชน์ปลูกประดับสวน ปลูกประดับตามแนวรั้ว หน่อรับประทานได้ เนื้อไม้ใช้                   ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ หรือที่อยู่อาศัย


'