f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
การปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลงวันที่ 17/01/2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เป็นประธานการปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายวรวุฒิ วิทยาพาสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) และหัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด ร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1


'