แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/07/2565 กฎกระทรวง กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2564
2 01/07/2565 ขอให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 01/07/2565 จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อและลานกางเต็นท์
4 28/06/2565 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565
5 27/06/2565 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะ
6 27/06/2565 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะ
7 25/06/2565 โครงการปั่นชมของดีวิถีชุมชน@เพชรบูรณ์ (Bike community)
8 24/06/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะ
9 23/06/2565 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
10 23/06/2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะ
11 22/06/2565 ประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
12 22/06/2565 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565
13 22/06/2565 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะ
14 21/06/2565 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565
15 21/06/2565 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะ