f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
2 13/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
3 13/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
4 13/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
5 10/07/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
6 10/07/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
7 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
8 10/07/2563 ประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถบริเวณทางเข้าวัดผาซ่อนแก้ว
9 10/07/2563 ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและช่วยแนะนำเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา
10 10/07/2563 รายงานสดสภาพการจราจรโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน Facebook Live
11 10/07/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
12 10/07/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
13 10/07/2563 โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
14 10/07/2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563
15 10/07/2563 จัดการประชุมช่างควบคุมงาน