f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/12/2562 เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5
2 03/12/2562 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 11/2562) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
3 03/12/2562 การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้ใช้เส้นทางในช่วงวันหยุด ภูทับเบิก
4 25/11/2562 ??? ???? ?การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย งานเดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3??? ???? ?
5 25/11/2562 การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้ใช้เส้นทางในช่วงวันหยุด ภูทับเบิก!!!
6 25/11/2562 เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการผู้ว่าฯ คุยโขมง เรื่องเตรียมความพร้อมอำนวยความปลอดภัย ในช่วงการขุดรื้อชั้นทางเดิม สาย 2331 ระหว่าง กม.9+425 – กม.9+700 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางและนักท่องเที่ยว ใช้เส้นทาง สาย 12 – นครไทย – ภูทับเบิก
7 25/11/2562 จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2562
8 21/11/2562 เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
9 20/11/2562 เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนวังชมพู ครั้งที่1/2562
10 18/11/2562 อย่างกับเขาอากินะ! ถนนใหม่ขึ้นภูทับเบิกเข้าท่าน่าใช้ แม้การซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จ
11 18/11/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินงานและการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งป้ายแนะนำทางเลี่ยง
12 18/11/2562 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 3/2562
13 15/11/2562 ทางหลวงแจงซ่อมถนนขึ้น'ภูทับเบิก'สัญจรไม่สะดวก แนะใช้สาย12-นครไทย
14 15/11/2562 ซ่อมถนนทางขึ้นภูทับเบิก!!! แนะนักท่องเที่ยวใช้ สาย12–นครไทย-ภูทับเบิก
15 15/11/2562 กรมทางหลวง แนะ 4 เส้นทางขึ้นภูทับเบิก สัมผัสอากาศหนาวชมทะเลหมอก