f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1051 08/07/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
1052 03/07/2562 เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ กรณีถนนทรุดตัว สาย 2331 (ภูทับเบิก)
1053 03/07/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ การถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัยช่อง 7HD
1054 03/07/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขกรณีน้ำกัดเซาะ
1055 03/07/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
1056 01/07/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
1057 01/07/2562 เร่งแก้ไขตามข้อร้องเรียนรางระบายน้ำสาย 2007 อย่างต่อเนื่อง
1058 27/06/2562 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ครั้งที่ 6/2562)
1059 26/06/2562 เข้าร่วมประชุมประเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 6/2562) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
1060 26/06/2562 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
1061 24/06/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
1062 24/06/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
1063 21/06/2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ การถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัยช่อง 7 HD
1064 20/06/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562
1065 20/06/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย