f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1036 24/07/2562 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
1037 24/07/2562 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการประชารัฐร่วมใจสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
1038 24/07/2562 ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา และ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน
1039 24/07/2562 เข้าร่วมประชุมกิจกรรมโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก
1040 24/07/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562
1041 24/07/2562 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
1042 22/07/2562 เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1043 22/07/2562 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1044 19/07/2562 เข้าร่วมประชุมคณะโครงการประชารัฐร่วมใจสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
1045 18/07/2562 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ เริ่มจากสุขภาพดี
1046 12/07/2562 เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
1047 10/07/2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
1048 08/07/2562 นายอำเภอหล่มเก่า ลงพื้นที่ตรวจดูงานภูทับเบิก อุทยานภูหินร่องกล้า
1049 08/07/2562 เข้าร่วมบรรยายสรุปโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในทางหลวงหมายเลข 21
1050 08/07/2562 ร่วมประชุมถ่ายทำรายการ สถานีปลอดภัยช่อง 7HD ในการดำเนินมาตรการต้นแบบถนนปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์