f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
136 20/05/2563 เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
137 08/05/2563 ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19
138 08/05/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
139 08/05/2563 จัดการประชุมทำความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ผ่านระบบบริหารแผนงานทางหลวง (PLANNET) และการรายงานผลงานประจำสัปดาห์ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
140 08/05/2563 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง ครั้งที่ 2/2563 โดยประชุมผ่าน VDO Conference
141 08/05/2563 เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อในสำนักงานเเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
142 08/05/2563 ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19
143 30/04/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19
144 30/04/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
145 09/04/2563 จัดตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ตรวจวัดไข้และคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
146 09/04/2563 เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประชุมผ่าน Application Zoom
147 09/04/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
148 27/03/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-
149 27/03/2563 หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
150 27/03/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงหล่มสักร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก , สาธารณสุขอำเภอ . อบต.ปากช่อง , สภ.บ้านกลาง , สำนักงานขนส่ง , ตร.ทล. ตู้ยามแยกพ่อขุนฯ , กำนัน และ ผญบ.ในพื้นที่ ฯลฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านตรวจหรือจุดคัดกรองฯ พื้นที่อำเภอหล่มสัก ใ