f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.15+575 – กม.17+375
ลงวันที่ 24/08/2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.15+575 – กม.17+375 โดยมี นายณัฐฐพล พร้อมมูล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) นายสุรศักดิ์ ใจสนธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายพิเชฐ สุขสบาย หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาค้อ และนายโกวิท ไพรไพศาล วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้บรรยายรายละเอียด และรูปแบบการก่อสร้าง ณ หอประชุมอำเภอเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


'