f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 5/2566)
ลงวันที่ 02/11/2566

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 5/2566) โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'