f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 551/60/67/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 23/02/2567 551/30/67/29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 22/02/2567 551/30/67/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/02/2567 551/30/67/25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/02/2567 551/30/67/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 551/60/67/66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 551/60/67/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 551/-/67/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 20/02/2567 551/45/67/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 551/-/67/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 50 รายการ 20/02/2567 551/-/67/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 551/35/67/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 551/-/67/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 551/60/67/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 12/02/2567 551/60/67/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,633 รายการ