f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/02/2563 11/02/2563 551/60/63/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 11/02/2563 551/45/63/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 05/02/2563 05/02/2563 551/35/63/9 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 30/01/2563 30/01/2563 551/45/63/71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 27/01/2563 27/01/2563 551/60/63/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 27/01/2563 551/-/63/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/01/2563 20/01/2563 551/35/63/8 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 551/45/63/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 551/45/63/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 551/60/63/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 551/60/63/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 551/60/63/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 551/60/63/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 551/60/63/59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 551/-/63/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 460 รายการ