f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 551/60/63/112 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 551/60/63/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 07/04/2563 07/04/2563 551/30/63/27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 551/40/63/110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 551/60/63/109 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 วัสดุจราจร จำนวน 33 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 551/60/63/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 วัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 551/60/63/107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 17 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 551/-/63/105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 551/-/63/104 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 551/30/63/26 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน ๑ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 551/30/63/25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 551/70/63/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 551/-/63/101 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 551/60/63/99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 551/03/63/102 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 507 รายการ