f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 551/60/63/248 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/09/2563 551/35/63/31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 09/09/2563 551/60/63/247 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 วัสดุโยธา จำนวน 32 รายการ 16/09/2563 551/60/63/246 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 551/60/63/245 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 551/-/63/244 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 551/45/63/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/09/2563 551/60/63/242 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 551/60/63/241 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๑ รายการ 10/09/2563 551/30/63/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 วัสดุโยธา จำนวน 41 รายการ 09/09/2563 551/60/63/240 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 551/70/63/239 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 08/09/2563 551/45/63/237 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 29 รายการ 08/09/2563 551/-/63/235 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 วัสดุโยธา จำนวน 13 รายกา 08/09/2563 551/60/63/234 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 671 รายการ