แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 29/06/2565 468,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ 29/06/2565 498,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 29/06/2565 492,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 29/06/2565 30,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 21/06/2565 7,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 20/06/2565 445,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 20/06/2565 8,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 14/06/2565 11,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 14/06/2565 26,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 14/06/2565 89,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/06/2565 299,974.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ 06/06/2565 5,285.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 26/05/2565 7,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/05/2565 132,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 23/05/2565 89,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,349 รายการ