แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 18/05/2565 พช.1/43/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๔๐+๔๓๐-กม.๓๔๐+๕๖๕ 06/05/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 28/03/2565 พช.1/40/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 01/03/2565 พช.1/41/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.๓๑+๗๓๐ - กม.๓๑+๙๘๕ 01/03/2565 พช.1/42/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 แผนงานรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๑๒+๐๕๐-กม.๑๒+๔๕๐ 14/02/2565 คค 06035/(eb)11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ 09/02/2565 คค06035/(eb) 10 /2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐ 18/01/2565 พช.1/36/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕ 18/01/2565 พช.1/37/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๕๐๐ 22/12/2564 พช.1/30/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๙๘+๕๐๐-กม.๔๑๓+๒๐๐(เป็นช่วงๆ 21/12/2564 พช.1/22/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ตอน 1 ระหว่าง กม.234+625-กม.238+615 RT. 30/11/2564 พช.1/32/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ตอน 1 ระหว่าง กม.413+200-กม.417+335 30/11/2564 พช.1/31/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.335+180-กม.335+225(RT.) 30/11/2564 พช.1/29/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน แยกอาเซียน - น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๕๖+๙๔๐ - กม.๓๖๕+๓๗๑ (เป็นช่วงๆ) 29/09/2564 พช.1/47/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 102 รายการ