f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๑ รายการ 13/07/2563 551/60/63/197 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ 08/07/2563 551/60/63/196 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๓๗ รายการ 08/07/2563 551/60/63/195 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 08/07/2563 551/45/63/194 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ 08/07/2563 551/30/63/37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ 08/07/2563 551/35/63/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/07/2563 551/35/63/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 จ้างเหมาผลิตป้าย Back Drop จำนวน 2 รายการ 03/07/2563 551/-/63/190 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 551/-/63/192 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 551/60/63/189 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 551/60/63/188 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 551/-/63/193 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 03/07/2563 551/-/63/191 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 งาน 30/06/2563 551/-/63/187 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 30/06/2563 551/45/63/186 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 643 รายการ