f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 11/07/2567 551/60/67/141 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/07/2567 551/35/67/24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๒ รายการ 09/07/2567 551/30/67/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 08/07/2567 551/60/67/138 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 01/07/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 26/06/2567 551/30/67/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 56 รายการ 25/06/2567 551/-/67/137 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 25/06/2567 551/60/67/136 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 21/06/2567 551/-/67/133 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 21/06/2567 551/-/67/134 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 จ้างเหมาปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 21/06/2567 551/-/67/135 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหล่มเก่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 01/07/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงน้ำหนาว แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 01/07/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/06/2567 551/60/67/132 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 19/06/2567 551/70/67/131 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,811 รายการ