แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 29/06/2565 551/60/65/177 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ 29/06/2565 551/-/65/175 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 29/06/2565 551/45/65/174 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 29/06/2565 551/-/65/176 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 21/06/2565 551/30/65/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 20/06/2565 551/60/65/173 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 20/06/2565 551/60/65/172 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 14/06/2565 551/30/65/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 14/06/2565 551/35/65/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 14/06/2565 551/60/65/170 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/06/2565 551/35/65/21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ 06/06/2565 551/30/65/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 26/05/2565 551/30/65/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/05/2565 551/60/65/168 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 23/05/2565 551/60/65/167 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,282 รายการ