f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 11/03/2567 49,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/03/2567 314,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2567 184,859.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2567 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/03/2567 483,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/03/2567 6,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 19/03/2567 8,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 07/03/2567 25,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 07/03/2567 19,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 222,061.19 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 50,853.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 งาน 27/02/2567 498,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 498,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 23/02/2567 10,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 22/02/2567 81,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,820 รายการ