f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 01/03/2564 19,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 01/03/2564 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/02/2564 127,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/02/2564 113,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/02/2564 132,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 18 รายการ 22/02/2564 98,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ ชำรุด(งานนอกเงินทุน) 24/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ 17/02/2564 37,025.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง จำนวน 1 รายการ 17/02/2564 167,116.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมางานตัดหญ้าข้างทางและถางป่าตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 292,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 16/02/2564 8,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน ๑๔ รายการ 16/02/2564 5,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาถางป่าและตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 497,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 232,853.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ 08/02/2564 220,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 958 รายการ