f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 30/01/2567 199,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 30/01/2567 23,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 29/01/2567 8,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 29/01/2567 8,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 29/01/2567 189,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 25/01/2567 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 25/01/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๗ รายการ 24/01/2567 12,985.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 24/01/2567 8,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๒ รายการ 24/01/2567 49,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 51,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 272,914.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาซ่อมแซมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 13 รายการ 24/01/2567 252,563.26 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ โ 11/01/2567 73,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) 18/01/2567 296,625.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,820 รายการ