f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 26/12/2566 7,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 25/12/2566 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ จำนวน 1,880 บาท 25/12/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 21/12/2566 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/12/2566 483,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 20/12/2566 19,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 20/12/2566 14,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 04/12/2566 6,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 04/12/2566 14,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/12/2566 173,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 04/12/2566 49,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 04/12/2566 353,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 41 รายการ 01/12/2566 140,918.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 134,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจัก-ยานพาหนะชำรุด(งานนอกเงินทุน) 08/01/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,820 รายการ