f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 15/01/2567 172,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2567 33,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/01/2567 212,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 15/01/2567 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 10/01/2567 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 09/01/2567 496,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2567 271,469.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 17 รายการ 09/01/2567 48,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 08/01/2567 275,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 08/01/2567 11,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 11,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๘ รายการ 03/01/2567 15,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 03/01/2567 13,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ 25/12/2566 16,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,820 รายการ