f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 30/03/2564 54,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมางานทาสี Concrete Barrier Type II พร้อม Concrete Approach Type C จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 499,950.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 22/03/2564 15,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประกาศผลขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 15/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 11/03/2564 11,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 11/03/2564 6,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 11/03/2564 52,335.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 11/03/2564 10,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/03/2564 296,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/03/2564 26,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2564 239,319.54 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 05/03/2564 158,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 11 รายการ 05/03/2564 35,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนว ๑ คัน 03/03/2564 5,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 01/03/2564 7,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 958 รายการ