f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงตาดกลอย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 09/04/2567 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหล่มเก่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 09/04/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2216ตอน ห้วยสนามทราย-โคกมน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+500-กม.8+200 (เป็นช่วงๆ) 04/04/2567 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2271 ตอน ปากน้ำ-เฉลียงลับ ตอน 3 ระหว่าง กม.6+300-กม.6+600 ,กม.10+225-กม.10+690 04/04/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน 7 ระหว่าง กม.23+285-กม.25+385 04/04/2567 3,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน กกกะทอน-ด่านดู่ ตอน 3 ที่ กม.292+575 04/04/2567 1,240,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ตอน 4 ระหว่างกม.131+184-กม.132+276,กม.134+370-กม.135+965,กม.137+350-กม.137+840 04/04/2567 4,786,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.370+350-กม.420+300 11/04/2567 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำ ปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วังชมภู-บ้านโตก ระหว่าง กม.201+896-กม.202+655 11/04/2567 805,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.322+650-กม.323+180 11/04/2567 800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ตอน 2 ระหว่าง กม.330+500-กม.333+000 11/04/2567 2,593,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 27/03/2567 15,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 27/03/2567 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม-เพชรบูรณ์ ระหว่างกม.5+800-กม.6+650 10/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากน้ำ-น้ำร้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.8+071-กม.9+617 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,820 รายการ