f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) 18/01/2567 296,625.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
122 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 15/01/2567 172,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
123 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2567 33,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
124 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/01/2567 212,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
125 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 15/01/2567 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
126 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 10/01/2567 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
127 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 09/01/2567 496,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
128 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2567 271,469.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
129 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 17 รายการ 09/01/2567 48,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
130 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 08/01/2567 275,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
131 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 08/01/2567 11,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
132 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 11,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
133 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
134 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๘ รายการ 03/01/2567 15,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
135 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 03/01/2567 13,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 1,851 รายการ