f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ 25/12/2566 16,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 26/12/2566 7,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 25/12/2566 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ จำนวน 1,880 บาท 25/12/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 21/12/2566 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/12/2566 483,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 20/12/2566 19,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 20/12/2566 14,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 04/12/2566 6,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 04/12/2566 14,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/12/2566 173,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 04/12/2566 49,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 04/12/2566 353,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 41 รายการ 01/12/2566 140,918.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 134,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 1,851 รายการ