f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
256 24/07/2562 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการประชารัฐร่วมใจสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
257 24/07/2562 ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา และ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน
258 24/07/2562 เข้าร่วมประชุมกิจกรรมโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก
259 24/07/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562
260 24/07/2562 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
261 22/07/2562 เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
262 22/07/2562 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
263 19/07/2562 เข้าร่วมประชุมคณะโครงการประชารัฐร่วมใจสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
264 18/07/2562 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ เริ่มจากสุขภาพดี
265 12/07/2562 เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
266 10/07/2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
267 08/07/2562 นายอำเภอหล่มเก่า ลงพื้นที่ตรวจดูงานภูทับเบิก อุทยานภูหินร่องกล้า
268 08/07/2562 เข้าร่วมบรรยายสรุปโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในทางหลวงหมายเลข 21
269 08/07/2562 ร่วมประชุมถ่ายทำรายการ สถานีปลอดภัยช่อง 7HD ในการดำเนินมาตรการต้นแบบถนนปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์
270 08/07/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย