f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
301 08/07/2562 นายอำเภอหล่มเก่า ลงพื้นที่ตรวจดูงานภูทับเบิก อุทยานภูหินร่องกล้า
302 08/07/2562 เข้าร่วมบรรยายสรุปโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในทางหลวงหมายเลข 21
303 08/07/2562 ร่วมประชุมถ่ายทำรายการ สถานีปลอดภัยช่อง 7HD ในการดำเนินมาตรการต้นแบบถนนปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์
304 08/07/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
305 03/07/2562 เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ กรณีถนนทรุดตัว สาย 2331 (ภูทับเบิก)
306 03/07/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ การถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัยช่อง 7HD
307 03/07/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขกรณีน้ำกัดเซาะ
308 03/07/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
309 01/07/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
310 01/07/2562 เร่งแก้ไขตามข้อร้องเรียนรางระบายน้ำสาย 2007 อย่างต่อเนื่อง
311 27/06/2562 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ครั้งที่ 6/2562)
312 26/06/2562 เข้าร่วมประชุมประเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 6/2562) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
313 26/06/2562 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
314 24/06/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย
315 24/06/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย