f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
241 02/08/2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ 2563
242 01/08/2562 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 7/2562)
243 01/08/2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
244 01/08/2562 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
245 01/08/2562 แจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
246 30/07/2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
247 30/07/2562 เข้าร่วมเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
248 30/07/2562 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
249 30/07/2562 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมหาธรรมราชา เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
250 30/07/2562 แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ตลอด24ชม.
251 30/07/2562 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
252 30/07/2562 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา
253 30/07/2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์
254 24/07/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
255 24/07/2562 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562