f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
361 02/04/2562 จัดประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
362 28/03/2562 ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562
363 28/03/2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2562
364 25/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมด้วย นายแสงทอง พาแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
365 20/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562
366 20/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมการวางแผนการใช้แม็คโครเล็ก, เครื่องตัดหญ้า และรถบดสั่นสะเทือน
367 19/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
368 14/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเพชรบูรณ์
369 12/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่หมวดทางหลวงตาดกลอย
370 12/03/2562 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่หมวดทางหลวงหล่มเก่า
371 06/03/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
372 26/02/2562 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2/2562)
373 25/02/2562 แจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
374 15/02/2562 แจกหนังสือพร้อมชี้เเจ้งเกี่ยวกับการขายของในเขตทางหลวงแก่ร้านค้ามะขาม
375 13/02/2562 เข้าร่วมประชุม Video Conference คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต้น