f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
346 01/05/2562 แจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
347 01/05/2562 แจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562
348 30/04/2562 เเจ้งเตือนสาธารณะภัย ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
349 30/04/2562 ดับไฟไหม้ป่าข้างทาง
350 30/04/2562 เเจ้งเตือนไฟฟ้าเเสงสว่างเกาะกลางดับ ในทางหลวงหมายเลข 21
351 30/04/2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562
352 30/04/2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ 4/2562 จังหวัดเพชรบูรณ์
353 29/04/2562 ต้นไม้ล้มทับถนน
354 29/04/2562 แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ตลอด24ชม.
355 17/04/2562 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
356 16/04/2562 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562
357 14/04/2562 อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินการด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ VDO Conference
358 10/04/2562 เปิดจุดบริการทั่วไทยเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
359 04/04/2562 ไฟสัญญาณจราจรแยกพ่อขุนผาเมืองใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
360 02/04/2562 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)