f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
931 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
932 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 45 รายการ 16/12/2561 22,757.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
933 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
934 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธาจำนวน 3 รายการ 16/12/2561 83,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
935 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
936 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 16/12/2561 333,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
937 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 16/12/2561 498,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
938 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 14/12/2561 73,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
939 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 11/01/2562 10,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
940 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 16/12/2561 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
941 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,00 ลิตร 04/12/2561 252,402.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
942 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
943 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 12 รายการ 28/11/2561 2,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
944 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 28/11/2561 121,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
945 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 413,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 931 ถึง 945 จาก 958 รายการ