f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2343 ตอน สักหลง-วังมล ระหว่างกม.7+500-กม.12+260(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี พ.ศ. 2567งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน น้ำเดื่อ-น้ำดุก ตอน2 ระหว่าง กม.176+135-กม.176+600,กม.183+580-กม.184+000,กม.189+255-กม.191+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน ห้วยสนามทราย-โคกมน ระหว่าง กม.0+513-กม.10+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.413+000-กม.420+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตรายงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.233+950-กม.234+600,กม.239+700-กม.240+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากน้ำ-น้ำร้อน ระหว่าง กม.2+598-กม.8+035 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.13+500-กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ตอน 4 ระหว่างกม.131+184-กม.132+276,กม.134+370-กม.135+965,กม.137+350-กม.137+840 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์-ห้วยใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+765-กม.11+465(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 228 รายการ