f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 16/05/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง 2 ช่องจราจรเดิม คันทางกว้าง 9.00 เมตร เป็นความกว้าง 12.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวนา-กกโอ ระหว่าง กม.2+500-กม.6+000 อำเภอหล่มสัก จังหว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 29/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน กกกะทอน-ด่านดู่ ระหว่าง กม.๒๙๓+๑๐๐ - กม.๒๙๓+๙๔๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 29/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+700-กม.278+370 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 29/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๓ ตอน สักหลง-วังมล ระหว่าง กม.๐+๐๑๕-กม.๑+๗๔๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 17/04/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงน้ำหนาว แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 28/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+028-กม.1+260 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 28/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน น้ำเดื่อ-น้ำดุก ระหว่าง กม.183+765-กม.185+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 28/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๓+๐๙๐-กม.๒๖๕+๑๕๕ LT.,RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 28/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.348+370-กม.350+430 LT.,RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 28/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๖+๓๓๐-กม.๑๘+๐๐๐ LT.,RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 243 รายการ