f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 16/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๘+๓๖๗ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 16/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๒ ตอน ห้วยแล้ง – น้ำชุน ระหว่าง กม.๑๒+๗๕๐ – กม.๑๓+๘๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 13/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอนห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๑๓+๘๐๐ - ๑๔๓+๔๐๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 12/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ตอนน้ำดุก– ห้วยซำมะคาว ระหว่างกม.๓๗๒+๔๙๕ -กม.๓๗๓+๙๕๑ (เป็นช่วงๆ),กม.๓๙๐+๑๕๐–กม.๔๑๘+๔๕๕(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 12/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๕ ตอนหล่มเก่า – วังบาล ตอน ๒ ที่ กม.๖+๒๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๕+๑๐๕ - กม.๑๘+๓๖๗ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ – กม.๒+๑๗๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอนจางวาง – ดงมูลเหล็ก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๘๐๔ – กม.๒๒+๔๔๖ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๒+๔๙๗ – กม.๒๐๓+๑๐๐ , กม.๒๐๙+๓๐๐ – กม.๒๐๙+๖๙๘ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 10/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอนนางั่ว - ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๘๐๐ - กม.๓๖+๔๓๐ , กม.๓๘+๒๐๐ - กม.๓๘+๘๓๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 122 รายการ