f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2567 551/-/67/71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2567 551/60/67/70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/03/2567 551/60/67/69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
19 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/03/2567 551/60/67/75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 19/03/2567 551/30/67/31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 07/03/2567 551/30/67/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
22 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 07/03/2567 551/35/67/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
23 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 551/35/67/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 551/35/67/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
25 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 งาน 27/02/2567 551/-/67/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
26 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 551/60/67/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 23/02/2567 551/30/67/29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
28 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 22/02/2567 551/30/67/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/02/2567 551/30/67/25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/02/2567 551/30/67/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,658 รายการ