f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2564 551/35/64/17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 08/04/2564 551/60/64/114 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 08/04/2564 551/80/64/113 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 08/04/2564 551/40/64/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 08/04/2564 551/40/64/110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 08/04/2564 551/30/64/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒๓ รายการ 08/04/2564 551/30/64/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
23 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 08/04/2564 551/-/64/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
24 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 551/60/64/109 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
25 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/03/2564 551/35/64/16 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 01/04/2564 551/30/64/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 01/04/2564 551/30/64/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
28 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 31/03/2564 551/-/64/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
29 จ้างงานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 31/03/2564 551/-/64/107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 30/03/2564 551/30/64/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 867 รายการ