f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1606 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/45/62/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1607 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/60/62/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1608 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 551/60/62/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1609 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตรายชนิกกำแพงคอนกรีต จำนวน 10 เมตร จำนวน 1 งาน 03/01/2562 551/-/62/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1610 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 03/01/2562 551/-/62/59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1611 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 551/-/62/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1612 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 551/-/62/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1613 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 03/01/2562 551/45/62/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1614 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ 03/01/2562 551/-/62/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1615 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/01/2562 551/60/62/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1616 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 40 รายการ 02/01/2562 551/-/62/54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1617 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 551/60/62/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1618 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 551/60/62/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1619 วัสดุจราจรจร จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 551/60/62/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1620 วัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/12/2561 551/60/62/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,606 ถึง 1,620 จาก 1,658 รายการ